Menu Sluiten

Bereikbaarheid OPDC Utrecht tot en met 5 mei

Het kabinet heeft dinsdag 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie.

Het OPDC is tot en met 5 mei gesloten.

Wat betekent dit voor de examenleerlingen?
Bericht van minister Slob met betrekking tot examens:
Minister Slob van onderwijs heeft aangekondigd dat de centrale examens dit schooljaar niet doorgaan. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.
Ouders en leerlingen zijn per mail geïnformeerd over de opvolging van dit besluit. Mocht u vragen hebben neem dan contact op met de mentor dan wel directie van OPDC. Voor voortgang in afsluiting van schoolexamens worden de leerlingen na 6 april verder geïnformeerd door hun mentor.

Wat betekent dit voor alle andere leerlingen?
Het OPDC zal in de periode van 16 maart tot en met 22 april onderwijs op afstand als volgt weergeven;
Leerlingen van leerjaar 1/2/3 krijgen dagelijks via hun (schaduw)mentor een programma aangeboden.
Instructies hierbij volgen in persoonlijk contact tussen mentor en leerling. Lesstof wordt via de schoolmail aangeleverd.

Meivakantie
Vanaf  woensdag 23 april tot en met 5 mei is het meivakantie. In deze periode zal er geen onderwijs op afstand plaats vinden.

Opvang op school van leerlingen in bijzondere gevallen
Voor leerlingen waarvan beide ouders werken in de zogenaamde ‘vitale sectoren’, is het van belang dat er opvang is. Onder vitale sectoren wordt onder andere verstaan:
• de zorg;
• het onderwijs en de kinderopvang;
• de brandweer, de politie en andere nooddiensten (veiligheidsregio)
De complete definitie en lijst van beroepen vindt u op de website van de rijksoverheid.

De maatregelen vanwege COVID-19 doen een groot beroep op het aanpassingsvermogen van gezinnen. Daarom wordt de doelgroep van kinderen die in aanmerking komen voor opvang in verband met de COVID-19 maatregelen uitgebreid. Het gaat om gezinnen die door de COVID-19 maatregelen dusdanig uit evenwicht raken dat de basisverzorging en emotionele én fysieke veiligheid van kinderen onder grote druk komen te staan. In een aantal gezinnen is steun vanuit het netwerk en school dagelijks noodzakelijk om kinderen ‘net voldoende’ basisverzorging en structuur te kunnen bieden.

Via onze mentoren en orthopedagogen is er dagelijks contact met de leerlingen en gezinnen. U kunt aan hen aangeven in aanmerking te willen komen voor opvang op school, tevens kan het ook zijn dat  de mentor / orthopedagoog u advies geven uw kind op school op te laten vangen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met  de directie;
Astrid Lotte/ 06-24926356/ a.lotte@opdc-utrecht.nl